1.1.2 POPW

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

TYTUŁ PROJEKTU: „DIGITALHQ – aplikacja chmurowa do cyfryzacji przestrzeni biurowej”

  • WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 1 226 564,40 PLN
  • WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 1 063 740,00 PLN
  • DOFINANSOWANIE POPW: 904 179,00 PLN
  • OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2021-31.08.2023

CEL PROJEKTU
Projekt zakłada podjęcie szeregu działań mających na celu rozwój działalności biznesowej spółki DigitalHQ, umożliwiający jej wejście na rynek z innowacyjnym produktem – aplikacją chmurową DigitalHQ.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

  • Przygotowane kompleksowej dokumentacji techniczno-funkcjonalnej aplikacji
  • Wytworzenie oprogramowania umożliwiającego komercyjne i skalowalne wdrożenie aplikacji
  • Przeprowadzenie kompleksowych testów aplikacji oraz wypracowanie standardów w zakresie zapewnienia jakości wytwarzanego oprogramowania
  • Przeprowadzenie działań marketingowo-promocyjnych rozpoczęcie sprzedaży

Finalnym rezultatem projektu będzie aplikacja chmurowa DigitalHQ.